Home

Newsfeed

Startup camp helped us make our hobby into a company.

2017-08-18 11:00
By sara

"Without the Startup camp, Parakey wouldn't have come this far as we come today. Probably would Parakey continued as a hobby. Today we are a company and have a product that soon will be launched and costumers who are waiting", says Jonas Arvidsson, Parakey Co-Founder/CEO

Inte lätt att hitta rätt i kartbranschen

2017-08-17 17:06
By sara

I januari 2017 meddelade kartföretaget Idevio att de integrerades med Qlik, som är den ledande aktören för visuell analytisk plattform och användardriven affärsintelligens. Idevio har varit med i Chalmers Ventures portfölj (dåvarande Stiftelsen Chalmers Innovation) sedan hösten 2001.

Creandum investerar i automatiserade bokföringstjänsten Bokio

2017-07-13 10:00
By stina

Chalmers Ventures-bolaget Bokio tar in 30 miljoner kronor med Creandum som lead investor. Bokio tillhandahåller en automatiserad bokföringstjänst och pengarna ska användas för att rekrytera nyckelpersoner, vidareutveckla produkten och expandera internationellt. Bland övriga finansiärer finns Svea Ekonomi, Inbox Ventures, affärsänglar och Chalmers Ventures.

Promore Pharma är nu noterat på Nasdaq First North

2017-07-06 16:21
By stina

Idag inleddes aktiehandeln på Nasdaq First North i det biofarmaceutiska bolaget Promore Pharma som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Inför listningen genomfördes en nyemission om 76 MSEK till en teckningskurs om 23,30 kr, motsvarande ett bolagsvärde innan erbjudandet om 395 miljoner kronor.

Zifra Tech antaget till den prisbelönta acceleratorn Startup Reykjavik

2017-06-30 09:02
By sara

Startupbolaget Zifra Tech har haft en framgångsrikstartsedanbolagetbildadesi januari i år. Det blev vinst i Venture Cup Västs regionfinal i maj och bolaget blev antaget till Startup Reykjavik, framröstadtillNordensbästaaccelerator av Global Startup Awards 2015.