Swedbank seminarie

Wednesday, 13 September, 2017 - 13:30
Veras Gräsmatta - Vera Sandbergs allé 8, Göteborg

Välkommen på seminariet 

Företagsutvecklingen i regionen med avstamp i Småföretagsbarometern

Med Johan Kreicbergs, Företagarekonom på Swedbank 

När: Onsdagen den 13 september 13:30-14:30
Plats: Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs Allé 8.
Karta: https://goo.gl/maps/qNvWxWJt85w

Under seminariet kommer Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank, att föreläsa om utvecklingen av småföretag i regionen med avstamp i Småföretagsbarometern.

Anmäl dig här...